Woongroepen

Gezocht

Op dit moment bestaat Immermoed uit 3 woongroepen die zich vinden in de visie zoals op deze website beschreven is. Op de lokatie van het MOB-terrein in Elst is nog plek voor gelijkgestemde woongroepen.

Omdat de tijd dringt tot het uitbrengen van een bod op het terrein, zoeken wij al reeds gevormde woongroep(en) die al voldoende onderling georganiseerd zijn. Wij hebben nu geen tijd om uit losse aanmeldingen van geinteresseerde individuen een nieuwe woongroep samen te stellen.

Ideologie     

Een woongroep dient zich te vinden in de de visie zoals omschreven is op deze website en in de volgende punten: solidaire economie en duurzaamheid in de richting van autarkie, met respect voor de natuur. Geen spiritueel anti-emancipatoir gedoe. Aanpakkers die lief voor elkaar zijn.

Planning

Er is een deadline: een gezamenlijk bod uitbrengen via Biedboek.nl in oktober.

- Ons bod doen wij op basis van onderlinge wensen en commitment, voor die tijd vast te leggen in een gezamenlijke rechtspersoon.

- We zoeken groepen die op gelijke voet met onze groep een financieel aandeel willen nemen in de ontwikkelingskosten en de financieringslasten, denk aan minimaal enkele duizenden euro's per persoon na acceptatie van het bod.

- Tot die tijd zijn er kosten beperkt tot totaal enkele duizenden euro's te verdelen over alle initiaitiefnemers.

- Voor de uitwerking van de plannen in de aanloop naar het bod en voor daarna hebben we contact met diverse deskundigen.

- We kiezen er principieel voor om geen koopwoningen te realiseren maar gaan uit van collectieve zelfhuur, volgens het model van Vrijcoop (zie vrijcoop.org, de nederlandse tak van syndikat.org).

- Een meerderheid van de financiering willen we realiseren via een collectieve hypotheek, aangevuld met een aanzienlijke crowdfunding op basis van achtergestelde leningen.

- Op projectniveau willen we met alle woongroepen een beperkt gezamenlijk kader uitwerken waaraan elke groep voor zichzelf in verdere vrijheid uitwerking kan geven.

- We beschikken reeds over een uitgebreid dossier over dit terrein, wat we graag delen met groepen die geinteresseerde zijn in samenwerking met ons en zich aan de bovenstaande punten kunnen committeren.

Contact

Als geïnteresseerde woongroep kun je contact opnemen met:
info@immermoed.org