Wonen

Gezamenlijk

De bewoners van Immermoed delen een behoefte aan collectieve voorzieningen, inspiratie, ruimte en natuur. Zij organiseren zich op het terrein in groepen. In de voorbereidende fase zijn de woonwensen op elkaar afgestemd en is gekozen welke voorzieningen gedeeld worden en welke niet. Op het terrein pakt dit per groep anders uit. Geen van de huishoudens woont alleen in een eigen woning. Door voorzieningen te delen besparen de bewoners op de bouwkosten en energielasten, waardoor de woningen beter te financieren zijn en er rekening wordt gehouden met het milieu.

Coöperatief eigendom

Een vereniging, bestaande uit de bewoners, heeft het vastgoed in collectief eigendom. Coöperatief wonen legt een duurzame basis voor de solidariteit die nodig is bij het vormen van een leefgemeenschap. Daarom heeft deze vorm de afgelopen jaren een grote vlucht genomen.

Woningen die vrij komen worden niet gewaardeerd naar de marktprijs, maar door afspraken van bewoners en gebruikers onderling. Dit vergroot de solidariteit onder de bewoners. Het onderhoud en de investeringen worden gezamenlijk gedragen.

De woningen worden gezamenlijk casco gebouwd. Hierbij wordt professionele expertise gecombineerd met zelfwerkzaamheid. Over de inbouw van hun woning beslissen de bewoners zelf.

Voorbeeld van een bestaande, tot woning verbouwde loods (oude zeepfabriek)

Pijlers

De groepen committeren zich aan gezamenlijke uitgangspunten, maar kiezen zelf hoe ze hier vorm aan geven. Duurzaamheid, creativiteit en collectiviteit zijn daarin vaste pijlers. De bewoners bepalen per groep zelf wie een vrijkomende plaats in gaat nemen. Elke groep is verantwoordelijk voor haar eigen woon- en werkruimtes en draagt bij aan het project als geheel. Hierdoor is er ruimte voor diversiteit en samenwerking.