Bouwen

Bouwen

Op het MOB-complex staan achttien loodsen en een aantal utiliteitsgebouwen. De huidige bebouwing is vooral geschikt voor opslag. De bestaande betonplaten en het skelet van de loodsen zijn de basis voor de woningen, werkruimtes en gedeelde voorzieningen. Een aantal loodsen zal gesloopt worden om de natuur meer ruimte te geven. De inbouw van gemeenschappelijke ruimtes vindt in eigen beheer plaats.

Impressie van een tot woningen verbouwde loods op het MOB-terrein

Duurzaamheid

Respect voor de brede omgeving is het uitgangspunt bij alle werkzaamheden, waarbij er tevens ruimte voor experiment is. Naast een laag energieverbruik gaat het ook om het gebruik van duurzame materialen en het hergebruiken van materialen uit delen die gesloopt worden. Daarnaast wordt er natuur-inclusief gebouwd. Dit wordt ondermeer bereikt door (nest)ruimte voor vleermuizen en mussen in het bouwplan op te nemen. Ook het groen krijgt een prominente plek binnen de verbouwing. Dit betekent ook dat er niet bijgebouwd zal worden.

Energieverbruik

Het streven is het gehele project energieneutraal te maken. Hiervoor wordt een warmtepomp-installatie aangelegd om alle objecten te verwarmen. Met zonne-energie zal aan een groot gedeelte van de energievraag worden voldaan. Met experts wordt verder onderzocht hoe het project honderd procent energieneutraal kan zijn.

Watervoorziening en riolering

De waterleidingen en de riolering ontbreken nog op grote delen van het terrein. Zij worden nieuw aangelegd onder de bestaande wegen, zodat er geen schade aan de natuur ontstaat. Met een helofytenfilter zal het afvalwater schoongemaakt en hergebruikt worden.